Thai Film Industries Public Company Limited

 

ภาษาไทย ภาษาไทย  |  English English
  Sitemap
For Employee : log in


    ข่าวสารและกิจกรรม
» พิธีรับมอบใบรับรองการเป็นสมาชิก CAC
» พิธีมอบใบรับรองสถานาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ
» สงกรานต์ไทยฟิล์ม
» บรรยากาศงาน PROPAK VIETNAM 2013
» บรรยากาศงาน FOOD PACK ASIA 2013
 
    ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ TFI
เลือกดูรายปี    
»»»  พิธีรับมอบใบรับรองการเป็นสมาชิก CAC
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 คุณอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ได้เข้ารับมอบใบรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
»»»  พิธีมอบใบรับรองสถานาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ
พิธีมอบใบรับรองสถานาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 โดย อธิบดีกรมศุลกากร
»»»  สงกรานต์ไทยฟิล์ม
บรรยากาศกิจกรรมวันสงกรานต์ของพี่น้องชาว TFI พร้อมทั้งร่วมกันรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2556
»»»  บรรยากาศงาน PROPAK VIETNAM 2013
TFI ได้ร่วมออกบูธในงาน PROPAK VIETNAM 2013 เมื่อวันที่ 20-22 มีนาคม 2556 ณ Saigon Exhibition & Convention Center (SECC) ประเทศเวียตนาม
»»»  บรรยากาศงาน FOOD PACK ASIA 2013
TFI ได้ร่วมออกบูธในงาน FOOD PACK ASIA 2013 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 - 3 กุมาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทคบางนา
»»»  TFI ได้รับคัดเลือกในโครงการ THAILAND TRUST MARK
TFI ได้รับคัดเลือกในโครงการ THAILAND TRUST MARK จาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 31 พฤษาคม 2555
»»»  ทีเอฟไอสัญจร และฉลองปีใหม่
TFI สัญจรและกิจกรรมวันปีใหม่ ณ จังหวัดนครราชสีมา

<< 1 >>
Copyright 2012 Thai Film Industries Public Company Limited